Instalace zábradlí

Zábrany proti obojživelníkům

Instalujeme přenosné bariéry v místech výstavby nových silnic a dálnic, zajišťujeme odchyt chráněných živočichů a jejich transfer do bezpečné zóny. Přenosné bariéry se budují na místech, kde dochází k častému úhynu obojživelníků, zajišťujeme tedy jejich ochranu na dálnicích a silnicích I.třídy. Každý rok postavíme  desítky kilometrů přenosných odchytových bariér. Naše bariéra má velmi snadnou montáž bez použití těžké techniky, příznivou cenu, 100% účinnost,  možnost dočasné demontáže, použitelnost i v náročnějším terénu a v neposlední řadě vysokou životnost.
Splňujeme vysoké nároky v rámci požadavků ŽP

Instalace zásněžek

Zásněžka je zábrana proti navátí sněhu. Tyto zábrany jsou v zimě rozestavěné v dlouhých řadách kolem silnic a dálnic na otevřených místech, kde by mohlo dojít k zavátí komunikace sněhem.
Náš tým má bohaté zkušenosti s jejich výstavbou čímž dokážeme zajistit jejich správnou instalaci a hlavně rychlost provedení.

Galerie bariér, ploty, protipovodňové zábrany, oplocení, výstražné směrové desky (zetka)…