Naše stavební činnost je zaměřena na oblast dopravních staveb. Provádíme rekonstrukce a kompletní novou výstavbu. Používáme moderní metody a zařízení k dosažení dokonalých výsledků.

Máme k dispozici autodopravu, plné stavební vybavení – lešení, stavební buňky, míchačky, omítací stroje, pěchy, sbíjecí a bourací techniku, výtahy a další potřebnou mechanizaci nutnou ke stavební výrobě. Firma má své stálé zaměstnance a v případě potřeby využívá firem ve skupině JATOMA group, popřípadě spolupracujících firem. Trvale pracujeme pro významné investory zejména ze státní správy.

Společnost JATOMA má plnou autorizaci na provedení a projekci v oboru provádění staveb.

Antigraffiti nátěr

Co to je antigraffiti nátěr? Při odstraňování graffiti z fasádních barev a strukturovaných omítek může (vlastním graffiti i čištěním) dojít k jejich poškození. Antigraffiti nátěr vytváří na povrchu ochranný film, který tomuto poškození zabrání a z něhož lze graffiti bez problémů odstranit a to i vícenásobně.