Zabýváme se výrobou sloupů PHS, zábradlí, přístřešků, zastřešení, i kotců pro psy. Máme zkušenosti také s dodávkami atypických ocelových konstrukcí velkých rozměrů. Věnujeme patřičnou pozornost každému, i tomu nejmenšímu detailu. Uvedené realizujeme v souladu s TKP19b. Používáme ocelové konstrukce založené na svařovaných nosních prvcích, konstruovaných do svařovaných kónických prvků. Toto řešení je vhodné pro halové stavby z ekonomického hlediska. Toto řešení umožňuje jednoduchou a rychlou montáž ocelových hal.

Ocelové konstrukce je taková stavební konstrukce, kde hlavní nosný systém tvoří ocelové prvky. Konstrukce může být např. trámová, příhradová či rámová. K typickým využitím ocelových konstrukcí patří ocelové skelety budov, ocelové mostní konstrukce, průmyslové haly, různé věže, vysílače, stožáry elektrického vedení či rozhledny.

Ocelové konstrukce se typicky skládají ze sloupů, nosníků, příčlí či vazníků. Jednotlivé prvky byly tradičně spojovány pomocí nýtů, v současnosti se uplatňují šrouby či svařování.

Tyto skutečnosti vedou ke spokojenosti našich zákazníků, kteří nás doporučí dál. Spokojenost a trvanlivost našich konstrukcí je pro nás ta nejlepší reference.